Зброя


Зброя
Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї є обов'язковим і здійснюється на основі Порядку і правил обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, які мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути нанесена третій особі чи її власності внаслідок володіння, зберігання чи використання даної зброї, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 402.


Договір страхування є необхідним для:
- громадян України, які володіють, зберігають чи використовують:
- громадян, що на законних підставах зберігають і використовують зброю, власниками якої є юридичні особи (крім військовослужбовців Збройних Сил України та інших формувань, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків).

Страхові ризики:
- смерть фізичної особи;
- інвалідність чи втрата працездатності фізичною особою;
- пошкодження (знищення) майна фізичної чи юридичної особи внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Розмір страхової суми:
- при відшкодуванні завданої шкоди життю і здоров’ю третіх осіб – 11 тис. грн.;
- при відшкодуванні завданої шкоди майну третіх осіб – 30 тис. грн.;

Місце дії договору страхування - Україна.

Термін дії Договору страхування – від 1 до 10 років.

Страхове відшкодування:
- у випадку смерті потерпілої третьої особи – страхове відшкодування визначається у розмірі 11 000 гривень;
- у випадку присвоєння потерпілій третій особі інвалідності:
- у випадку непрацездатності потерпілої третьої особи – 20 гривень за кожний день непрацездатності, але не більше 2 500 гривень;
- у випадку пошкодження (знищення) майна третьої особи – у розмірі балансової вартості пошкодженого (знищеного) майна внаслідок настання страхового випадку, але не більше 30 000 гривень.

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: