Страхові виплати


Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов договору страхування у разі настання страхового випадку.


У 2014 році рівень виплат від загальної суми зібраних Страховою компанією платежів становить 59,2 %, що в грошовому вимірі склало 1 175 886 грн. 98 коп.

Рівень страхових виплат в нашій компанії є суттєво вищим ніж середній по ринку.

Основний принцип нашої роботи - це чесне та сумлінне виконання взятих на себе зобов'язань перед нашими Клієнтами.

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: