Нотаріуси


Нещасні випадки
Страхування цивільно-правової відповідальності приватних нотаріусів перед третіми особами передбачає надання страхового захисту стосовно випадків настання відповідальності нотаріуса за збитки (спричинені професійною діяльністю), завдані третім особам.
Приватний нотаріус – громадянин України, який має свідоцтво про право заняття нотаріальною діяльністю на території України.
Третя особа – юридична особа, яка споживає нотаріальні послуги для виробничих цілей, чи фізична особа, яка споживає нотаріальні послуги для особистих цілей.
Страховим ризиком є нанесення шкоди майновим інтересам третіх осіб при вчиненні Страхувальником нотаріальних дій та функцій державного реєстратора внаслідок недбалості або помилок, упущень, зроблених ненавмисно, навіть, якщо Страхувальник ужив усіх необхідних заходів обережності.
Страховим випадком є виникнення цивільно-правової відповідальності Страхувальника з відшкодування завданої майнової шкоди третім особам внаслідок вчиненої ним нотаріальних дій та функцій державного реєстратора, що спричинила обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування третім особам.

Заподіяні збитки, які підлягають страховому відшкодуванню, включають в себе:
- прямий дійсний збиток, спричинений здійсненням Страхувальником своєї нотаріальної діяльності.

Страхова сума визначається за домовленістю сторін, але не може бути меншою за 1000 мінімальних заробітних плат на дату підписання договору страхування.

Страховий тариф залежить від виду професійної діяльності, строку здійснення професійної діяльності, інших факторів і знаходиться в межах 0,08 - 0,12% страхової суми.

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: