Нещасні випадки


Нещасні випадки
Страхування від нещасних випадків (НВ) — це страхування самого цінного - власного життя та здоров’я Страхувальника або життя та здоров’я його рідних чи близьких.

Страхування НВ здійснюється на випадок:

1. Смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;
2. Встановлення Застрахованій особі первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку;
3. Тимчасова втрата працездатності Застрахованою особою внаслідок нещасного випадку.


Договір добровільного страхування від нещасних випадків — це письмова угода між Страхувальником (фізична особа) і Страховиком (страхова компанія), згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату на умовах, визначених у договорі, а Страхувальник зобов’язується вносити страхові платежі у визначені строки і дотримуватись інших умов договору.

Застраховані особи — фізичні особи, на користь яких укладено договір страхування.

Страхова сума — визначена у договорі страхування грошова сума, в межах якої Страховик зобов’язується здійснити страхову виплату у разі настання страхового випадку. Розмір страхової суми визначається за згодою сторін.

Страховий тариф — це розмір страхового внеску (плати за страхування), визначений у відсотках від страхової суми.

Розмір страхового платежу залежить від:
- пакету ризиків;
- страхової суми;
- умов оплати страхового платежу;
- кількості Застрахованих осіб, віку;
- терміну дії Договору.

Місце дії Договору – Україна.

Страхова виплата здійснюється:

У випадку смерті Застрахованої особи, передбаченої пп. 3.1.1. даного Договору, виплачується 100 % страхової суми.

У випадку встановлення інвалідності Застрахованій особі, передбаченого п. п. 3.1.2. даного Договору, виплата страхового відшкодування становить такий відсоток від страхової суми:

- I група інвалідності – 100 %;
- II група інвалідності – 70 %;
- ІІІ група інвалідності – 50%.

При настанні страхового випадку, вказаного у підпункті 3.1.3. Договору, страхове відшкодування становить:

в разі тимчасової втрати працездатності при безперервному амбулаторному лікуванні:
- від 1 до 30 днів – 0,1 % страхової суми за кожний день непрацездатності, встановленої лікувальним закладом;
- від 31 до 60 днів – 0,2 % страхової суми за кожний день непрацездатності, встановленої лікувальним закладом;
- від 61 до 90 днів – 0,3 % страхової суми за кожний день непрацездатності, встановленої лікувальним закладом;

в разі тимчасової втрати працездатності при перебуванні на стаціонарному лікуванні в медичному закладі:
- від 1 до 30 днів – 0,3 % страхової суми за кожний день перебування в стаціонарі;
- від 31 до 60 днів – 0,4 % страхової суми за кожний день перебування в стаціонарі;
- від 61 до 90 днів – 0,5 % страхової суми за кожний день перебування в стаціонарі;

при перебуванні на амбулаторному лікуванні після стаціонарного лікування:
- від 1 до 60 днів – 0,2 % страхової суми за кожний день непрацездатності, встановленої лікувальним закладом;

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: