Фінансова звітність

Фінансова звітність за 2013 р.

Фінансова звітність за 2015 р.

Фінансова звітність за 2016 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 р.

Звіт про власний капітал за 2016 р.

Пояснювальна записка до звітних данних страховика за 2016 рік. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА»

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» за 2016 рік

Примітки та пояснення до фінансових звітів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія " ВОНА " за 2016 рік.

Річний звіт за 2017 р.

ЗВІТ про доходи та витрати страховика за 2017 р.

Пояснення щодо операцій з перестрахування з перестраховиками-резидентами, яким безпосередньо належить сума часток страхових платежів відповідно до укладених договорів перестрахування

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТНИХ ДАННИХ СТРАХОВИКА ЗА 2017 рік

Умови забезпечення платоспроможності страховика за 2017 року (звітний період)

Пояснення щодо припинення договорів страхування Перелік достроково припиненних договорів страхування за 2017 року (звітний період)

Примітки та пояснення до фінансових звітів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія " ВОНА " за 2017 рік.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОНА" станом на 31 грудня 2017 року

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо річної фінансової звітності та річних звітних даних ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» за 2017 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2018 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2018 р.

Звіт про власний капітал за Рік 2018 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.

Примітки та пояснення до фінансових звітів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВОНА" за 2018 рік.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 Квартал 2019 р.

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 1 квартал 2019 року

Звіт про власний капітал за 1 квартал 2019 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2019 р.

Примітки до проміжної фінансової звітності станом на 01.04.2019 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 р.

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2020 р.

Звіт про власний капітал за 2020 р.

Примітки та пояснення до фінансових звітів за 2020 р.

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: