Акціонери


Інформація про фінансову установу, згідно вимог частини 4 статті 12.1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

1) Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Вона»
ЄДРПОУ 23465084
79035, м.Львів, вул. Кримська, офіс 501

2) Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою.

Надання послуг по страхуванню та перестрахуванню відповідно до отриманих ліцензій.

3) Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою).

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи Код за ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі фінансової установи, %
1 Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР СЕЛ" 38363550 80300, Львівська область, Жовківський район, місто Жовква, вул. Лесі Українки, буд. 26 99,99

Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи, які володіють часткою (пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи)

№ з/п Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера) Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %
1 Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР СЕЛ" Барбанюк Тетяна Олександрівна 14
2 Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР СЕЛ" Іщак Ярослав Орестович 41,28
3 Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР СЕЛ" Капустій Роман Борисович 44,72

ВІДОМОСТІ про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг
станом на 01 січня 2022 року
ВІДОМОСТІ про остаточних ключових учасників у структурі власності
надавача фінансових послуг станом на 01.01.2022 року
Схематичне зображення структури власності ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" (Надавач фінансових послуг) станом на 01.01.2022 року

4) Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи.

Генеральний директор Некрасова Олена Борисівна.
Головний бухгалтер Мацевко Оксана Ігорівна.
Ревізор Некрасова Олена Борисівна

5) Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи.

Відокремлені підрозділи відсутні

6) Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи.

Провадження у справі про банкрутство не порушувалось.
Застосування процедури санації фінансової установи не проводилось.

7) Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося.
 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: