Інші види страхування


Страхова Компанія "WONA" допоможе своїм Клієнтам застрахувати наступні ризику по добровільному та обов'язковому страхуванню:

Добровільне страхування:
- Страхування фінансових ризиків;
- Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
- Страхування наземного транспорту (крім залізничного);
- Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
- Страхування здоров’я на випадок хвороби:
Зокрема, відповідно до Правил № 21 може бути застрахована:
- відповідальність суб'єкта господарської діяльності (Примітка № 1 до цих Правил);
- відповідальність орендаря (Примітка № 2 до цих Правил);
- відповідальність власника автостоянки/гаражу (Примітка № 3 до цих Правил);
- відповідальність організатора видовищних заходів (Примітка № 4 до цих Правил);
- відповідальність власника готельно-туристичного комплексу (Примітка № 5 до цих Правил);
- відповідальність мешканців житлових будинків (Примітка № 6 до цих Правил);
- відповідальність роботодавця (Примітка № 7 до цих Правил);
- відповідальність будівельників при виконанні будівельно-монтажних робіт (Примітка № 8 до цих Правил);
- відповідальність товаровиробника, продавця, виконавця перед споживачами за якість продукції, робіт (послуг) (Примітка № 9 до цих Правил);
- «цивільно-правова відповідальність приватних нотаріусів (Примітка № 10 до цих Правил)»;
- «професійна відповідальність митних брокерів (Примітка № 11 до цих Правил)».

Обов'язкове страхування:
- Авіаційне страхування цивільної авіації;
- Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
- Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
- Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
- Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: