ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА»
(код за ЄДРПОУ: 23465084, місцезнаходження: 79035, місто Львів, вулиця Кримська, будинок 28, офіс 501),

Станом на «14» березня 2019 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах):

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1000000 шт.;
- загальна кількість голосуючих акцій становить 1000000 шт.

Генеральний директор ПРАТ «СК «ВОНА»

Інформація про акції.docх
Інформація про акції.docх.p7s
 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: