Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства що становлять суспільний інтерес


Інформація про замовника
Найменування замовника: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА"
Код ЄДРПОУ: 23465084
Місцезнаходження замовника: 79035, м. Львів, вул. Кримська, буд. 28, офіс 501
Контакти замовника: (032) 244-45-30
Дані щодо проведення конкурсу та фінансового стану: Розміщені у загальному доступі на веб-сайті: www.wona.ua

Інформація про процедуру
Строк подання пропозицій: з 01 лютого 2019 року до 11березня 2019 року 18:00
Дата проведення конкурсу: 12 березня 2019 року 15:00
Очікувана вартість: до 150 000,00 грн.

Інформація про послугу
Вид послуги: Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності та звітних даних ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" за 2018 рік
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства що становить суспільний інтерес Надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.
Місце надання послуг: 79035, м. Львів, вул. Кримська, буд. 28, офіс 501
Період перевірки: 2018 рік
Термін надання послуг: 1 квартал 2019 року
Тривалість завдання до 5 років
Учасники мають відповідати наступним вимогам: • мати право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
• строк діяльності суб’єкта аудиторської діяльності на ринку аудиторських послуг становить не менше 5 років;
• суб’єкт аудиторської діяльності має досвід виконання аналогічних завдань з аудиту;
• не мати стягнень з боку Аудиторської палати України та Ради нагляду за аудиторською діяльністю
Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які: • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
• подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.
Пакет документів для участі у конкурсі повинен містити: • комерційна пропозиція із зазначенням вартості послуг та основних відомостей про суб’єкта аудиторської діяльності

Подати комерційну пропозицію можливо за адресою: 79035, м. Львів, вул. Кримська, буд. 28, офіс 501, або на електронну пошту: [email protected]

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: