Повідомлення про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерів

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТА»(далі - Товариство) (61002, м. Харків, вул. Сумська, б. 46, код за ЄДРПОУ 23465084) повідомляє про зміни, що відбулися у порядку денному річних загальних зборів акціонерів, призначених на 17 квітня 2013 року об 9-00 годині за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 46, кабінет Генерального директора, за пропозицією акціонера, який володіє більше ніж 5% простих акцій Товариства, в порядку встановленому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

    Перелік додаткових (нових) питань, що виносяться на голосування:

    - Скасування рішень Загальних Зборів акціонерів ПРАТ СК «ВЕЛТА» від 28.04.2012 р. про:

         Розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що спрямовується на збільшення статутного капіталу;

         Збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (частини прибутку);

         Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

    - Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2011 році;

    - Про зміну розміру статутного капіталу та номіналу акцій Товариства.

    Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Бюлетень Цінні папери України" №64 від 04.04.2013р.

    Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор Сорокін А.А.

 

    Доповнення до повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Бюлетень Цінні папери України" № 64 від 04.04.2013р.

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: