Офіційні повідомлення

 

Повідомлення про збори 27.03.2012

Повідомлення про збори 17.04.2013

Доповнення до повідомлення про збори 17.04.2013

Повідомлення про збори 28.04.2014

Повідомлення про збори 24.04.2015

Повідомлення про збори 20.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про позачергові збори 28.09.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Додаток №1 до Наказу №12/09/2017 від «12» вересня 2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Персональне повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів


 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: